Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Smittsamhet av självmord bland unga

Kategori: Fakta kring suicid”Werthereffekt” och självmordskluster
– smittsamhet av självmord bland unga

Susanne Ringskog

År 1774 publicerade Goethe sin brevroman
Den unge Werthers lidanden. Romanens hjälte,
Werther, är olyckligt förälskad och tar avvisad
och ensam slutligen sitt liv. Under inflytande
av den här succéromanen anses
många ungdomar i Europa ha tagit sig av
daga. Myndigheterna befarade en ökad våg
av självmord bland unga och boken förbjöds
därför i Italien och i städerna Leipzig och
Köpenhamn. Att en självmordsepidemi
verkligen inträffade efter det Werther utkom
är ej belagt, men uttrycket “Werthereffekt”
lever kvar som en beteckning för en i tid och
plats begränsad ökning av antalet självmord
bland unga efter ett första modellsjälvmord.

Unga människor har öppna, känsliga och
kanske ibland också okritiska sinnen. De vill
pröva på nyheter, tar lätt intryck och suggereras
till olika beteenden och moden. Ett
belysande fall är när popgruppen The Beatles
fick stora framgångar på 1960- och 70-talen
inte bara med sin musik, utan också med
sina frisyrer. Werthereffekten är ett exempel
på när ungdomlig mottaglighet tyvärr också
kan leda till allvarliga och destruktiva uttryck.

I våra dagar spelar media – press, TV,
film, internet och musik – den roll som en
roman som Werther kunde göra på 1700-
talet. Kända personer, som filmstjärnor eller
ungdomsmusiker, utgör dagens förebilder.
Numer talar man i stället för Werthereffekt
om självmordskluster för att beskriva ett
i tid och rum tätt grupperat antal självmord
eller självmordsförsök. Mekanismen bakom
ett självmordskluster tänks bestå i identifikation
och imitation, varigenom ett självmord
åtföljs av nya. I USA räknar man med att
fem procent av alla tonårssjälvmord kan
hänföras till klustersjälvmord (Hazell, 1993).

Självmord i media

Phillips och Carstensen (1996) undersökte
sambandet mellan nyhetsinslag i amerikansk
TV i USA om självmord mellan åren 1973
och 1979 (38 nationella nyhetssändningar)
och fluktuationer i självmordsfrekvensen
bland amerikanska tonåringar före och efter
dessa nyhetsinslag. Antalet självmord bland
ungdomar 10-19 år under veckan efter de
aktuella TV-sändningarna ökade signifikant
och uppgick i genomsnitt till 1666 mot förväntade
1555. Denna studie har dock kritiserats,
bland annat för att man inte kan veta
om det ökade antal som suiciderat verkligen
uppmärksammat de aktuella nyhetsinslagen
om självmord.

I dåvarande Västtyskland visades 1981-82
en TV-serie i sex avsnitt om en 19-årig student
som tog sitt liv genom att kasta sig
framför ett tåg, vilket kort repeterades i
början av varje nytt avsnitt. Dramaserien
visades under två tidsperioder, dels 1981,
dels 1982. Schmidtke och Häfner (1988)
gjorde en studie om antalet självmord under
perioderna då serien visades och 70 dagar
därefter. De kunde dokumentera en ökning
av antalet självmord i åldersgruppen 15-29
år med 86% för män och med 75% för kvinnor.
För den kategori ungdomar, som mest
liknade förebilden i TV-serien, nämligen
ynglingar 15-19 år, var ökningen av antalet
självmord hela 175%. Schmidtke och Häfner
menar att dessa fynd stöder uppfattningen
att identifikations- och imitationseffekterna
beror på graden av likhet mellan suicidmodellen
och efterföljaren.

Läs mer här

Kommentarer

  • Ludmilla Rosengren säger:

    Ja, det är sant att felrapporterat kan det finnas viss "smittsamhet". Tyvärr är det också denna vetskap som får medierna att vara väldigt försiktiga med att rapportera om självmord, vilket i sin tur leder till okunskap. Det finns tydliga riktlinjer för hur detta ska gå till, de pressetiska reglerna, som finns på NASP hemsida. Följer man dem kan man tryggt rapportera om självmord.

    2009-09-08 | 17:49:44
    Bloggadress: http://ludmilla.se

Kommentera inlägget här: