För drygt två år sedan tog Lisa Olvebys 16-åriga dotter Jessica sitt liv. Jessica hade lidit av depression och ätstörningar under en lång tid och Lisa känner att familjen inte fick den hjälp de behövde av BUP - trots att Jessica redan våren 2005 hotade med att ta sitt liv. En kort tid efter Jessicas död anmälde Lisa två kuratorer för felaktig behandling. Socialstyrelsen tilldelade dem en varsin erinran men efter ett överklagande så togs erinran tillbaka.

Lisa vill bryta tystnaden kring självmord, eftersom hon tror att det enda sättet att minska antalet självmord är att tala om dem. Hon försöker också få bort skamkänslan och skulden som finns kring självmord.


 

Titta här


 

Blir så glad att det talas om suicid. Det går framåt.