Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Overklighetskänslan

Kategori: Sorgen

Satt och tittade på ett foto på mamma och pappa idag.
Jag kan fortfarande inte förstå det när jag ser honom.
Han står utanför huset vi växt upp i.
Solen skiner, han ler och full av liv.
Känns så overkligt och ändå är det min verklighet?!

En fråga

Kategori: Allmänt

Har en fråga till Er läsare.
Jag undrar hur ni hittade bloggen?
Länk, google, hemsida eller annat?
...
Massa kärlek!

Frågor kring suicid och depression

Kategori: Allmänt

Har fått lite frågor av en tjej som skriver ett arbete och tänkte dela med mig av frågorna samt svaren.
Vill understryka att jag inte har någon utbildning i ämnet utan att det är mina högst personliga åsikter.
Kommentera gärna med tillägg.

1. Vad tror du andledningen är till att så många unga begår självmord? Finns det för lite hjälp om man mår dåligt?
.
Dels tror jag det beror på alla krav som unga människor har på sig idag dels på grund av tabun som råder kring att må dåligt. Det är fult och skamligt att må dåligt och vara deprimerad i mångas ögon. Detta trots att alla någon gång i livet mår riktigt dåligt. Många unga vågar inte tala om hur de faktiskt mår och genom att bära alla dessa känslor inom sig samt känslan av ensamhet i det de upplever kan självmord felaktigt kännas som det enda alternativet.
2. Talas det för lite om depressioner, självmord, självskadebeteende mm?
O ja! Det informeras för lite. Det talas för lite.  

3. Har du några idéer på vad man kan göra för att minska att unga begår självmord?

Jag tycker att livskunskap ska införas i skolan. Där det talas om psykiska sjukdomar, depressioner och om hur och var man kan bli hjälpt. Det ska finnas hjälp på skolorna att tillgå. Dessa personer ska vara väl utbildade.

4. Vad tycker du att skolan ska göra om en elev är deprimerad? Har skolan ett ansvar då?

Alla har ett ansvar när man ser att någon mår dåligt. Inte minst skolan. Klassföreståndare, lärare och alla vuxna kring ett bar/en ungdom som mår dåligt. De ska agera och se till att denne erbjuds hjälp.

5. Tycker du att det är bra att ge mediciner när någon är deprimerad eller är det dåligt?

Det kan vara avgörande för om en person överlever en svår depression. Medicinen ska dock inte ses som en lösning enligt mig utan den ska kombineras med terapi eller liknande insats. Medicinering vid depression kan göra det möjligt för individen att orka ta tag i sin situation. Jag anser således att det är fantastiskt bra att medicinerna finns. Dock anser jag att det är viktigt att man inte har en övertro på dem och tror att medicinerna i sig ska lösa situationen i sin helhet.

6. Är det för höga krav på dagens ungdomar? Bland annat i skolan. Tror du att det kan vara en bidragande orsak till att allt fler unga mår dåligt?

Att det är många unga som upplever för stora krav på sig i dagsläget råder det inget tvivel om. Om dessa kommer i från skolan, omgivningen, media eller från annat håll är svårt att säga.

7. Vad tycker du man bör göra som vuxen som man ser att en ung tjej eller kille mår riktigt dåligt?

Agera! Prata! Fråga! Våga ställ obekväma frågor. Lyssna och visa att du är tillgänglig och vill hjälpa. Om personen inte berättar vad det är som tynger så kan man höra med personens vänner. Förklara att det inte är något fel på personen, att tillståndet inte är statiskt, att det finns hjälp att få. Ge denne information om vart den kan vända sig. Erbjud dig att följa med, att finns vid individens sida hela vägen. Det är viktigt att personen inte känner sig ensam och att du inger hopp i personen om att det kommer att bli bättre.