Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

EU-projekt kring självmordsprevention

Kategori: Vad är på gång?

.

.

.

.

.

.

Det finns flera EU-projekt kring självmordsprevention och psykisk hälsa bland unga.

Här presenteras några av dem:

.

SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe)

är ett EU-projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för de bästa och mest kostnadseffektiva sätten att arbeta självmordspreventivt bland unga. Genom att involvera tolv EU-länder med stor geografisk och kulturell spridning hoppas man kunna få resultat som kan antas gälla för alla Europas länder. Projektet, som leds av professor Danuta Wasserman, chef för NASP, Karolinska Institutet, startade i januari 2009 och ska pågå i tre år.

.

WE STAY

heter ett annat EU-projekt som ska kartlägga kopplingen mellan skolk och psykisk ohälsa bland unga i 10 europeiska länder. Syftet är att bättre förstå varför elever skolkar och hur man kan minska andelen elever som skolkar och som inte fullföljer skolundervisningen.

.

SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Mediabased Mental Health Promotion)

är ett EU-projekt som bland annat syftar till att skapa en interaktiv webbsida som riktar sig till ungdomar mellan 14-24 år. Via webbsidan, som till stor del ska drivas av unga människor (med tillsyn av experter), hoppas man kunna öka medvetenheten och minska tabu kring självmord samt öka engagemanget för god psykisk hälsa och erbjuda möjlighet till hjälp och stöd från professionella. Projektet leds av NASP vid Karolinska Institutet men omfattar även sju andra europeiska länder.

.

.

Info från Ki.se

Kommentarer


Kommentera inlägget här: