Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Inlärd hjälplöshet

Kategori: Fakta kring depression

Betydelsen av hur man tänker kring saker och ting i ens omgivning är avgörand hur man mår och hur man lyckas. Deprimerade personer kan helt sakna förmågan att se förbi problem. De upplever ofta en hjälplöshet. De känner att det spelar ingen roll vad de gör för inget hjälper ändå. För oss i omgivningen är det av stor vikt att vi förklarar att det finns ett ljus bakom det mörker den deprimerade ser och att det finns konkreta saker man kan göra för att det ska bli bättre. Inlärd hjälplöshet är inte ovanligt i samband med depressioner.

Vid inlärd hjälplöshet saknas orken och motivationen för lära om då det upplevs inte vara någon idé att försöka. Denna uppgivna inställning kan vara olika djupt rotad i medvetandet och vara av olika svårighetsgrad.
Det kan då behövas hjälp utifrån.


Wikipedia beskriver beteendet så här:

Inlärd hjälplöshet är en beteendevetenskaplig term. Inlärd hjälplöshet kan uppstå till exempel om en person blivit skadad och under lång tid oförmögen att utföra vissa rörelser eller då dessa rörelser framkallat svår smärta, till exempel tunga lyft. Momentet är så starkt förknippat med smärta eller sjukdom att patienten mår dåligt av att utföra det även efter att skadan är läkt, till och med framkallar egen smärta genom att känna efter eller spänna sig i onödan vid sådant arbetsmoment. Inlärd hjälplöshet har en tendens att sprida sig även till andra områden i livet, eller enligt exemplet att varje form av lyft, oavsett vikt, tros framkalla smärta. Oförmågan att utföra vissa arbetsmoment eller hantera vissa situationer består trots att de verkliga fysiska/psykiska förutsättningarna inte längre borde vara något hinder. Inlärd hjälplöshet kan även vara kopplad till depression eller vissa handikapp.

I vidare bemärkelse används termen om miljöer där människors naturliga initiativkraft har försvagats på grund av t.ex. patriarkaliskt eller auktoritärt styre, till exempel i svenska bruksmiljöer och i det forna DDR.[källa behövs]

En vanlig form av inlärd hjälplöshet är när en person söker många jobb men inte får något. Då till slut ger personen upp och känner en hopplöshet av att söka jobb och tankar som "Det går ändå inte" är det enda som kommer upp vilket gör att man ger upp innan man försökt.

Kommentarer

 • E E säger:

  Wikipedias gamla beskrivning stämmer väldigt dåligt. Den nya beskrivningen är lite kort men stämmer, i alla fall. Den lyder "Inlärd hjälplöshet är en term inom psykologi som betecknar ett tillstånd som innebär att individen har lärt sig att bete sig hjälplöst även när den återfått möjligheten att hjälpa sig själv t.ex. genom att undvika något obehagligt den utsatts för."

  2011-01-26 | 18:08:36
 • E E säger:

  Här beskrivs inlärd hjälplöshet bättre:

  http://rmwblogg.wordpress.com/2009/09/02/inlard-hjalploshet/

  2011-01-26 | 18:10:40

Kommentera inlägget här: