Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Suicidprevention och hundar

Kategori: Vad är på gång?


Det finns idag både erfarenhetsmässig kunskap och vetenskapligt stöd för påståendet
att djur kan ha hälsofrämjande effekter för människan i vårdsituationer.
Effekterna beskrivs dels som direkta dels som indirekta. De direkta effekterna uppstår
vid beröring, av relationen i sig och av den icke-verbala kommunikationen. Den
indirekta effekten uppstår via djurens motiverande roll, via den hälsofrämjande
livsstil som umgänget med ett djur för med sig samt via den sociala identitet som
människan får i samspel med djuren. En rapport om detta har nyligen publicerats i
Västra Götalandsregionen på beställning av deras Folkhälsokommitté.


Service- och signalhundar kan minska självmord och förebygga psykiska
funktionshinder

Hundar kan också utbildas för olika alarmfunktioner för sin ägares psykiska tillstånd.
Detta är ännu inte lika känt som de signalhundar som finns vid diabetes och epilepsi.
I USA finns sedan ett tiotal år tillbaka en utbildning där hunden kan lära sig
larma/signalera vid tidiga förändringar i beteende och ångestnivå hos sin ägare. De
psykiatriska servicehundarna tränas i att interagera med sina ägare så att ägarna blir
medvetna om förändrade beteenden som kan leda till utbrott av symtom t.ex. ångest.
Därmed anses dessa hundar kunna bidra till prevention av suicid. Forskning om
effekter rapporterar om minskade symtom, minskat behov av medicinering, särskilt
vid ångestsjukdomar och depression. Insatsen har visat sig vara både tidseffektiv och
kostnadseffektiv.


Läs mer om hundars positiva inverkan här

Kommentarer

 • Milda säger:

  Finns på nytt ställe...om du vill veta..:)

  Kram

  2009-11-04 | 14:38:59
  Bloggadress: http://oslagbarablogg.blogspot.com
 • Frida säger:

  Hej jo tack, blev väldigt lyckat :D Nu är vi inne på en av som jobbiga veckorna på året. :(  Hur hade du det i helgen?  Kram

  2009-11-04 | 16:33:29
  Bloggadress: http://livetenligtfridae.blogg.se/

Kommentera inlägget här: