Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Psykisk ohälsa - könsskillnader

Kategori: Fakta kring depression

Såväl mildare oro som ångest och depression är 1,5–3 gånger vanligare bland kvinnor än bland män. Även avsiktliga självdestruktiva handlingar "självmordsförsök" är vanligare bland kvinnor. Å andra sida är fullbordade suicid 2,5 gånger vanligare bland män än bland kvinnor.

Orsakerna till att problem utan dödlig utgång är vanligare bland kvinnor är oklar. En kunskapsöversikt visar att både biologiska skillnader och skillnader i sociala roller kan ha utgöra förklaringar. Könsskillnaderna är verkliga så till vida att de inte kan förklaras av snedvridna instrument eller skillnader i rapporteringsbenägenhet. Socioekonomisk ojämlikhet tycks inte vara den huvudsakliga orsaken, eftersom könsskillnaderna har kvarstått oförändrade i årtionden.

 

Info från sfi

Kommentarer


Kommentera inlägget här: