Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

WHO:s riktlinjer till press och etermedia vid självmord

Kategori: Fakta kring suicid
Efter som detta inte framstår som självklart för Mattias Falk och Per NIlsson på KING (se föregående inlägg) lägger jag upp WHO:s riktlinjer för hur press och etermedia bör behandla nyheter om självmord. 

Även om de kända personerna i KINGs artikel inte dött nyligen innebär det inte att dessa riktlinjer kan sättas åt sidan. 


1. Sensationsjournalistik bör undvikas,

särskilt när det gäller kända personer.

Man bör inte heller publicera fotografier

av den avlidna eller av scenen för själv-

mordet. Man bör också avstå från

löpsedels- och förstasidesrubriker.

 

2. Detaljerade beskrivningar av den an-

vända metoden bör ej förekomma. Forsk-

ning har visat att mediabevakning av

självmord ger större effekt på metoden

som väljs än på antalet självmord.

 

3. Upprepad och onyanserad media-

rapportering om självmord har en tendens

att särskilt hos unga människor befrämja

självmordsgrubblerier.

 

4. Självmord bör varken återges som något

oförklarligt eller relateras på ett över-

förenklat sätt. Självmord beror aldrig på

en enstaka faktor eller händelse.

 

5. Självmord får inte beskrivas som en metod

att klara av personliga problem som att

misslyckas i en examen, att ha ekono-

miska svårigheter och liknande.

 

6. Att glorifiera självmordsoffren som marty-

rer eller förebilder riskerar att ge mottag-

liga personer uppfattningen att samhället

högaktar självmordsbeteende. I stället bör

betoningen ligga på sorgen efter den

avlidne.

 

7. Att beskriva de fysiska konsekvenserna av

ett icke-fullbordat självmord (exempelvis

hjärnskador, förlamning) kan ge en av-

skräckande effekt.

 

8. Media bör också samtidigt med sin rap-

portering ge information om att och var

hjälp står att få vid en kris, och att själv-

mord kan förhindras. 

 


 


De punkter som markerats med fet stil har King i sitt senaste nummer frångått helt!!

Kommentarer


Kommentera inlägget här: