Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Svensk medias etiska regler

Kategori: AllmäntVill uppmärksamma punkten 7 & 8

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Reglerna är frivilligt antagna yreksetiska regler. Publicitetsreglerna är 17 till antalet och handhas, när det gäller anmälningar om överträdelse av reglerna, av Allmänhetens Pressombudsman (PO) som nås via www.po.se och Pressens opinionsnämnd.

Som anmälare skall du vara personligt berörd, göra anmälan inom 3 månader och denna skall vara handskriven. 
Kommentarer


Kommentera inlägget här: