Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Självmordssmitta

Kategori: Fakta kring suicid

 Jag stötte på termen på Wikipedia.

"Werther-effekt (även självmordssmitta eller klustersjälvmord) kallas det fenomen som uppstår när en, oftast känd, persons självmord får till följd att andra begår självmord, ofta på liknande sätt. Fenomenet kan uppstå på en skola, en arbetsplats, eller i samhället i stort. Bland annat påstås att många begick självmord efter att Kurt Cobain, sångare i rockgruppenNirvana, i april 1994 tagit livet av sig, något som dock ej har gått att bevisa.

Termen Werther-effekt kommer från huvudpersonen i Goethes roman Den unge Werthers lidanden från 1774. Bokens huvudperson plågas av olycklig kärlek och begår självmord genom att skjuta sig. Det rapporterades att många unga män tog livet av sig på samma sätt efter att boken blivit en storsäljare.

Vetskapen om detta är viktig för media när det gäller hur man går till väga i rapportering av till exempel kända personers självmord. På grund av detta finns det i vissa länder särskilda policies för journalister vad gäller rapportering om självmord."

 

Jag har funderat på fenomenet själv tidigare. Jag tänker att när omgivningen ser det lidande och det trauma de efterlevande går igenom efter ett självmord borde detta verka preventivt. Förhoppningen är att någon som brottas med självmordstankar skall avskräckas och inte längre se det som ett alternativ. Men ju mer jag läst om suicid desto klarare har det blivit för mig att det ett självmord kan, och ofta har, en helt motsatt effekt.

Nu har jag återigen börjat fundera kring det då H tog sitt liv för snart två veckor sedan på samma sätt som min Pappa. Han var väl medveten om att Pappa ställt sig framför tåget och dog omedelbart. Han hade även påtalat att han ansåg att Pappa var väldigt modig som gjort så.

När jag läser om det i en skrift av Susanne Ringskog (*) är det ett känt faktum att självmord "smittar".

 

"Att det skulle existera något sådant som ”självmordssmitta” är ingenting nytt, specifikt för internetsajterna om självmord. Om ett självmord inträffat på en skola eller en militärförläggning eller kanske på en psykiatrisk avdelning, är det inte ovanligt att det följs av flera. Här handlar det ofta om individer som stod den avlidne nära, eller som själva redan hade en suicidal problematik som genom identifikation och imitation utlöstes i ytterligare ett självmord. Denna självmordssmitta, eller klustersjälvmord, är vanligast bland unga, och benämnes även ”Werther-effekten” efter Goethes brevroman från 1774, ”Den unge Werthers lidanden”

 

Visste ni detta?

 

(*) är överläkare, specialist i psdykiatri. Hon är verksam dels vid Nationellt och Stockholms Läns Landstings Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Stockholm, dels vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

 

Kommentarer

  • ♥ Tjelsi - Så kan det gå när inte haspen är på ♥ säger:

    den unge werther var en bok som gjorde mig förbannad. hatar den av hela mitt inre.

    2009-08-19 | 11:56:51
    Bloggadress: http://tjelsi.com

Kommentera inlägget här: